Jaarrekening

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Nr

Programma

Soort

B2020

W2020

Toelichting

1

Ruimtelijke ontwikkeling

toevoeging reserve

€ -

€ -

-

onttrekking reserve

€ -

€ -

-

2

Ruimtelijk beheer

toevoeging reserve

€ 1.210

€ 1.210

Reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut.

onttrekking reserve

€ -7

€ -4

Reserve Landschap Ontwikkelings Plan (LOP)

3

Sociaal domein

toevoeging reserve

€ -

€ 9

Reserve Monumentenzorg

onttrekking reserve

€ -265

€ -265

Reserve Dekking kapitaallasten:
Peuterspeelzaal 't Rakkertje,
Kunstgrasveld De Dulen,
Bibliotheek Ter Aar,
Sporthal De Vlinder,
Museum Ter Aar;
School Buytewech;
School Antonius Noorden.

onttrekking reserve

€ -

€ -258

Reserve Egalisatie Sociaal Domein

onttrekking reserve

€ -5

€ -5

Reserve Monumentenzorg

onttrekking reserve

€ -98

€ -49

Reserve onderwijshuisvesting

4

Bestuur en dienstverlening

toevoeging reserve

€ -

€ -

-

onttrekking reserve

€ -

€ -

-

5

Bedrijfsvoering

toevoeging reserve

€ 15

€ 99

Reserve Frictiekosten personeel

onttrekking reserve

€ -60

€ -60

Bijdrage kapitaallasten huisvesting KCC en klimaatbeheersingsinstallatie.

6

Algemene Dekkingsmiddelen

toevoeging reserve

€ -

€ -

-

onttrekking reserve

€ -

€ -

-

Saldo structurele posten 

€ 790

€ 678

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41