Home

Bijlagen

Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2020

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2020

Werkelijk 31-12-2020

Restant
31-12-2020

8010101

Geluidsapparatuur raadszaal

70.000

15.212

9.248

5.965

8060101

Voorb.kred.warmtenet Schoterh

150.000

76.190

77.033

-843

8110105

Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West

182.669

63.025

57.506

5.519

8110119

Achttienkavels (BH2018)

620.000

617.786

542.363

75.423

8110123

Woonkern Langeraar(BH2018)

800.000

253.940

20.478

233.462

8110125

Zevenhoven Molenweg

320.000

159.379

102.546

56.834

8110128

TA, v schagerhof asf/klinkers

450.000

450.000

0

450.000

8110131

TA, Ophogen dijklichamen

250.000

230.000

3.255

226.745

8110133

Vervangen stratos -35-36

35.000

35.000

35.520

-520

8110134

Vervangen stratos B08-24

30.000

30.000

29.260

740

8110135

NK, Roerdompstraat asf/klinkers

120.000

120.000

0

120.000

8110136

NV, fietspad WP Speelman/Korenvw.

42.500

42.500

42.750

-250

8110137

NRD, fietspad Veenweg tegels/asf

25.000

25.000

0

25.000

8110302

OV armaturen (BH2018)

138.000

99.384

67.865

31.519

8110303

OV armaturen (BHP2019)

171.750

93.351

59.948

33.403

8130105

Afvalbrengstation,civiel tc

546.505

17.777

0

17.777

8140163

Vrijvervalrioleringen 2018

387.000

320.220

320.220

0

8140164

Hoofdgemalen 2018

255.000

26.431

22.195

4.236

8150204

Dam- en schottenbeschoeingen

970.000

15.549

16.094

-546

8260301

Ashram bouwsom

6.259.420

556.073

557.053

-980

8260302

Aanvullend kr.Ashram duurzaamh

412.762

410.802

419.770

-8.968

8530629

Vervanging Iveco PU (2-VRF-26)

50.000

50.000

47.860

2.140

8530631

Vervanging Iveco PU (2-VRH-44)

50.000

50.000

47.860

2.140

8530632

Vervanging Iveco PU (2-VRH-46)

50.000

50.000

47.860

2.140

8530633

Vervang.Iveco bestel (7-VRB-52)

50.000

50.000

60.478

-10.478

8530634

Vervang.Iveco pick-up (2-VRF-25)

50.000

50.000

43.176

6.824

8620514

Uitbreiding werkstation(afs 4)

48.000

34.726

34.985

-259

8620515

Diverse projecten I&A

110.000

90.169

53.406

36.763

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8010101

Betreft meerprijs voor vervanging van het in 2019 geleverde nieuwe draadloze geluidssysteem (en de restantprijs voor dat systeem) door een nieuw bedraad geluidssysteem om storingen te voorkomen. Gefinancierd uit het eerder vrijgegeven krediet.

8060101

Het voorbereidingskrediet voor het warmtenet onder Schoterhoek II kan worden afgesloten.

8110105

Voorbereiding van de aanleg rotonde is afgerond.

8110119

Achttienkavels is afgerond

8110123

Woonkern Langeraar is afgerond met aanbestedingsvoordeel

8110125

Zevenhoven Molenweg is afgerond

8110128

Vervallen

8110131

Ophogen Dijklichamen is afgerond en wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021

8110133

Vervangen is afgerond

8110134

Vervangen is afgerond

8110135

Vervallen, wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021

8110136

Project is afgerond

8110137

Vervallen, wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021

8110302

Project is afgerond

8110303

Project is afgerond

8130105

Project is afgerond

8140163

Project is afgerond

8140164

Project is afgerond

8150204

Project is afgerond

8260301

De nieuwbouw van het Ashram College is afgerond en het krediet kan afgesloten worden.

8260302

De nieuwbouw van het Ashram College is afgerond en het krediet kan afgesloten worden.

8530629

Vervanging is afgerond

8530631

Vervanging is afgerond

8530632

Vervanging is afgerond

8530633

Vervanging is afgerond

8530634

Vervanging is afgerond

8530635

Vervanging is afgerond

8620514

Deze kan afgesloten worden, werkstations zijn geleverd en geïnstalleerd.

8620515

Projecten I&A kan afgesloten worden, project is in 2019 afgerond

Overzicht investeringen die per 31 december 2020 langer dan 2 jaar openstaan

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2020

Werkelijk 31-12-2020

Restant
31-12-2020

8040300

Modernisering GBA (2013)

60.000

37.419

0

37.419

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8040300

Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door.

Overzicht investeringen die van 2020 doorlopen naar 2021

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2020

Werkelijk 31-12-2020

Restant
31-12-2020

8060102

Warmtenet Schoterhoek II

1.408.000

1.408.000

514.176

893.824

8110126

Rotonde ardamseweg/Westkanaalw

2.000.000

1.918.496

96.064

1.822.432

8110132

Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde

340.000

332.257

282.399

49.858

8110138

TA, Venenbuurt

600.000

600.000

4.740

595.260

8110139

NRD De Kuil fase 1

950.000

950.000

438.169

511.832

8110304

OV armaturen (BHP2020)

106.925

106.925

37.121

69.804

8110305

OV masten (BHP2020)

288.000

288.000

111.618

176.382

8140166

Vrijverval riolering 2019

425.000

424.933

32.250

392.683

8140167

Hoofdgemaal bouwkundig 2019

120.000

64.279

0

64.279

8140168

Hoofdgemalen 2019

350.000

302.429

235.437

66.992

8140169

Minigemalen 2019

168.000

140.209

120.208

20.001

8140170

Stelpost hemelgrondwater 2019

100.000

35.960

0

35.960

8140171

Vrijverval riolering 2020

464.106

464.106

0

464.106

8140172

Hoofdgemaal bouwkundig 2020

50.000

50.000

0

50.000

8140173

Hoofdgemaal mech.electr.2020

135.000

135.000

0

135.000

8140174

Minigemalen 2020

167.800

167.800

0

167.800

8140175

Stelpost hemel/grondwater

50.000

50.000

0

50.000

8150205

Dam-en schottenbesch.(BHP2020)

114.925

114.295

12.280

102.015

8160110

Bovenwijks Driekoppenland

308.025

308.025

0

308.025

8160200

Grond Papeneiland

24.070

24.070

0

24.070

8160201

Aanleg Papeneiland

772.150

772.150

306.240

465.910

8160202

Inrichting Papeneiland

159.388

159.388

98.595

60.793

8160203

Container Papeneiland

12.100

12.100

0

12.100

8260300

Ashram civieltechniek

1.121.695

731.380

331.089

400.291

8280102

Warmtepomp zwembad

115.000

115.000

0

115.000

8330301

Voorb.krd.herontw.Ashram

200.000

150.080

109.700

40.380

8330302

Voorb.krd.Teylersplein II

200.000

197.040

67.584

129.456

8330303

Voorb.krd.Vrouwenakker

150.000

150.000

29.151

120.849

8330304

Voorb.krd.schoolloc.Noordeinde

220.000

220.000

101.463

118.537

8330305

Voorb.krd.dijkkavels Noordeinde

50.000

50.000

0

50.000

8330306

Voorb.krd. Vlinderlocatie

200.000

200.000

1.704

198.296

8530635

Vervang.Piaggio (6-VPB-48)

15.388

15.388

20.811

-5.423

8530636

Vervang Ford tr.pick-up (7-VSX-01)

28.614

28.614

0

28.614

8570301

Ontwikkeling Brede school TA

1.021.386

674.564

242.011

432.553

8570302

IKC Zevenhoven

504.333

114.379

114.164

215

8570303

IKC Zevenhoven (B)

2.465.000

4.305.571

1.393.847

2.911.724

8570304

IKC Ter Aar (B)

6.145.000

15.971.098

7.945.121

8.025.977

8570310

IKC Terr Aar inrichting

495.000

495.000

0

495.000

8620516

Mobiele telefoon (afs 2 jr)

100.000

100.000

77.001

22.999

8620517

Diverse projecten I&A ( 5 jr)

53.000

53.000

0

53.000

8630105

Doorontw. gemeentekantoor TA

200.000

200.000

183.032

16.968

8630106

Meubilair 2020

20.000

20.000

9.595

10.405

8630200

Huisvesting GW, grond

846.000

805.000

805.000

0

8630201

Huisvesting GW, bouwk.kosten

2.186.005

1.049.345

129.256

920.089

8630202

Huisvesting GW, install kst

927.986

432.386

0

432.386

8630203

Huisvesting GW, civiel tech ks

238.467

238.467

0

238.467

8630204

Huisvesting GW, inrichting kst

123.130

123.130

0

123.130

8630205

Huisvesting GW, duurzaamheidsm

159.500

159.500

0

159.500

Toelichting

Nummer

Omschrijving

8060102

De aanleg van het warmtenet onder Schoterhoek II zal in 2021 worden afgerond.

8110126

Realisatie in 2021

8110132

Financiële afronding begin 2021

8110138

Realisatie in 2021

8110139

In uitvoering

8110304

Financiële afronding begin 2021

8110305

Financiële afronding begin 2021

8140166

In uitvoering

8140167

In uitvoering

8140168

In uitvoering

8140169

In uitvoering

8140170

In uitvoering

8140171

In uitvoering

8140172

In uitvoering

8140173

In uitvoering

8140174

In uitvoering

8140175

In uitvoering

8150205

In uitvoering

8160110

In uitvoering

8160200

Financiële afronding begin 2021

8160201

Financiële afronding begin 2021

8160202

Financiële afronding begin 2021

8160203

Financiële afronding begin 2021

8260300

De inrichting van de buitenruimte van het nieuwe Ashram College zal in 2021 worden afgerond.

8280102

Vervanging van de warmtepomp vindt plaats in 2021

8330301

In uitvoering

8330302

De planvorming voor het project Teylerpark II loopt door in 2021.

8330303

De planvorming voor het project Vrouwenakker West loopt door in 2021.

8330304

De planvorming voor het project schoollocatie Noordeinde (Tochtpad) loopt door in 2021.

8330305

De planvorming voor het project locatie dijkkavels Noordeinde moet nog worden opgestart.

8330306

De planvorming voor het project Vlinderlocatie loopt door in 2021.

8530635

De vervanging is in 2020 gerealiseerd, echter is er nog een terugvordering van het BPM-bedrag.

8530636

Vervanging wordt in 2021 uitgevoerd.

8570301

Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd.

8570302

Het IKC 7Hoven in Zevenhoven is in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd.

8570303

Het IKC 7Hoven in Zevenhoven is in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd.

8570304

Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd.

8570310

Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd.

8620516

I.v.m. corona nog niet volledig uitgevoerd

8620517

I.v.m. corona nog niet volledig uitgevoerd

8630105

project ontvangstzuil wordt in 2021 opgepakt

8630106

aanschaf meubilair vertraagd ivm Corona, wordt 2021

8630200

Realisatie in 2021

8630201

Realisatie in 2021

8630202

Realisatie in 2021

8630203

Realisatie in 2021

8630204

Realisatie in 2021

8630205

Realisatie in 2021

 

Kredieten met overschrijding

Nummer

Omschrijving

Gevoteerd krediet

Raming
1-1-2020

Werkelijk 31-12-2020

Restant
31-12-2020

Toelichting

Nummer

Omschrijving

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41