Programmaverantwoording

Ruimtelijke ontwikkeling

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

- Thema Ruimtelijke Beleid
- Thema Grondzaken en Vastgoed
- Thema Economie, Toerisme en Natuur

Lasten

Begroot € 49.755.840
Gerealiseerd € 39.870.193
Afwijking € 9.885.647
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41