Programmaverantwoording

Ruimtelijk beheer

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

Dit programma bevat de volgende thema’s:
- Beheer openbare ruimte
- Milieu

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 25.590
Gerealiseerd € 18.785
Afwijking € 6.805
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41