Programmaverantwoording

Bestuur en dienstverlening

In het programma bevinden zich de volgende thema's:

- Thema Publiekszaken
- Thema Bestuur (Algemeen en Dagelijks)
- Thema Openbare Orde en Veiligheid

Lasten

Begroot € 5.928.901
Gerealiseerd € 5.946.666
Afwijking € -17.765
Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41