Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen in de jaarstukken 2020 is een rapportage op de paragraaf zoals die is opgenomen in de begroting 2020. In de jaarstukken 2020 bestaat de paragraaf uit:

1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde
   
beschikbare weerstandscapaciteit .
2. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde
   
weerstandscapaciteit .
3. Een beeld van de financiële positie van de gemeente, weergegeven aan de hand van een       
   verzameling ratio's.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41