Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

Inleiding

In 2020 stonden diverse tot ontwikkeling te brengen strategieën, visies en beleid centraal. Dit waren: de Regionale Energiestrategie (RES 1.0), de Transitievisie Warmte, het Beleidskader Duurzaamheid en het Duurzaamheidsprogramma. In het Beleidskader duurzaamheid zijn de ambities en doelen van de gemeente Nieuwkoop op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. De raad heeft op 28 mei 2020 het Beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Dit kader biedt de basis voor een duurzaamheidsprogramma 2021-2024, dat begin 2021 ter vaststelling zal worden aangeboden aan de raad. Parallel aan dit traject is regionaal gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES) en zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een Transitievisie Warmte.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41