Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Begroting
2020 vóór wijziging

Begroting na wijziging
2020

Rekening 2020

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-22.417

23.980

1.563

-44.967

47.305

2.337

-38.394

38.882

488

Ruimtelijk beheer

-7.727

13.015

5.287

-7.432

13.292

5.861

-8.280

14.077

5.798

Sociaal domein

-5.129

25.781

20.651

-11.482

32.146

20.664

-8.466

28.733

20.267

Bestuur en dienstverlening

-293

5.485

5.193

-293

5.914

5.621

-370

5.937

5.568

Bedrijfsvoering

-180

8.624

8.444

-258

8.806

8.547

-317

9.618

9.301

Subtotaal programma's

-35.747

76.885

41.138

-64.432

107.463

43.031

-55.827

97.248

41.421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Waarvan:

- Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

7

7

- Onvoorzien

-

120

120

-

20

20

-

-

-

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-42.028

613

-41.415

-44.010

776

-43.234

-44.237

936

-43.300

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

-276

-204

-1.879

Toevoeging/Onttrekking aan reserves

Ruimtelijke ontwikkeling

-923

1.088

166

-2.777

2.405

-372

-2.243

2.315

71

Ruimtelijk beheer

-7

772

765

-7.314

7.759

446

-7.095

7.644

549

Sociaal domein

-617

-

-617

-1.425

703

-723

-975

336

-639

Bestuur en dienstverlening

-50

-

-50

-667

1.338

671

-178

910

732

Bedrijfsvoering

-455

-

-455

-557

15

-542

-222

99

-123

Algemene dekkingsmiddelen

-

375

375

-

375

375

-

375

375

Totaal programma's

-2.051

2.236

185

-12.740

12.596

-145

-10.714

11.680

966

Gerealiseerde totaal

-92

-348

-913

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41